Internethandel: Hvornår Må Pengene Trækkes?

Det bliver mere og mere populært at handle på nettet, og derfor er det naturligvis også relevant at være opmærksom på, hvordan reglerne er i forbindelse med e-handel. Du kan nemlig risikere at komme galt afsted, hvis ikke du er meget grundig i din research, inden du cyber-svinger dankortet i de mange fristende webshops, der er at finde.

Det kan i særdeleshed være svært at blive klog på reglerne, da de afhænger af webshoppens nationalitet. Der er således forskel på, om du eksempelvis handler på en amerikansk webshop, en malaysisk webshop, en britisk webshop eller en dansk webshop.

Vi prøver her at stille skarpt på nogle af de forskellige ting, du skal være opmærksom på i forbindelse med nethandel, men det gælder altid, at du bør læse vilkår og betingelser på den specifikke webshops hjemmeside, inden du handler der. På den måde kan du vide dig sikker på, hvilke konkrete betingelser der er for dit køb, og dermed får du ingen ubehagelige overraskelser senere hen.

 

Der er naturligvis ting, webshops ikke kan slippe afsted med, selvom de står i deres betingelser. Det gælder betingelser eller vilkår, som er direkte modstridende med lovgivningen. Går de direkte imod loven, vil du have retten på din side, uanset hvad der står i deres betingelser. For at undgå besværet og det ubehagelige bøvl, er det imidlertid stadig fornuftigt at læse handelsbetingelserne på webshoppens hjemmeside igennem på forhånd.

 

Der er ikke som sådan nogen regler for, hvornår en webshop må trække pengene fra dit kort. I princippet kan de altså trække det pågældende beløb fra din konto, allerede når du bestiller din vare. Der er ingen fælles EU-lovgivning på dette punkt, og handler du på en ikke-dansk webshop, kan du derfor godt komme ud for, at pengene bliver trukket på din konto, så snart du har placeret din ordre.

 

Iblandt de nordiske forbrugsombudsmænd er der imidlertid konsensus om, at det er god skik, at man ikke trækker pengene fra et betalingskort, før end varen er afsendt. Medmindre der udtrykkeligt er indgået en aftale om forudbetaling, kan det således anses som værende imod Markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik at trække penge for et produkt, der endnu ikke er afsendt.

 

Som nævnt, gælder dette imidlertid kun for nordiske webshops, og handler du hos webshops, der ikke er nordiske, skal du derfor være særligt opmærksom på, hvornår dine penge bliver trukket.

 

Kan jeg fortryde købet, hvis pengene ikke er trukket?

Når du handler på nettet hos danske webshops eller i webshops fra andre EU-lande, har du altid 14 dages fortrydelsesret, efter du har modtaget produktet. Handler du hos internetbutikker uden for EU, kan du imidlertid ikke være sikker på, hvor lang fortrydelsesret du har. Derfor skal du gøre dig særligt bekendt med vilkår og betingelser, hvis du handler uden for EU.

 

Det gælder, at du skal gøres opmærksom på, at du har 14 dages returret, når du handler på nettet. Dette skal fremgå tydeligt, når du gennemfører dit køb, og det skal derudover tydeligt fremgå, hvordan du benytter dig af din fortrydelsesret. Regler om fortrydelsesret kan fremgå, enten når du gennemfører din ordre eller på en medfølgende følgeseddel.

 

Fremgår det ikke, at du har en fortrydelsesret på 14 dage, har du automatisk en fortrydelsesret på et år og 14 dage. Denne periode starter, når du modtager din vare. Bliver du efterfølgende gjort opmærksom på dine 14 dages fortrydelsesret, har du fra dette tidspunkt 14 dage til at fortryde købet.

 

Ønsker du at fortryde et køb, inden varen er blevet afsendt, bør du kontakte den pågældende webshop. Så snart du har gennemført din bestilling, kan du ikke vide dig sikker på, at du kan fortryde købet, før du modtager produktet og kan sende det tilbage til den pågældende webshop – oftest for egen regning. Sørg derfor for at få fat i webshoppens kundeservice, og forsøg, om du kan få dem til at stoppe ordren, hvis du allerede fortryder købet, inden varen er afsendt. Som regel vil det være muligt for din bank at stoppe overførslen, hvis de får klar besked fra den pågældende webshop om, at ordren er annulleret.

 

Kan banken trække pengene tilbage?

Det korte svar er ja. Din bank kan i visse tilfælde godt trække pengene tilbage for dig, hvis en webshop eksempelvis har trukket for meget for en bestemt vare, eller hvis du aldrig modtager de produkter, du har betalt for.

For at banken har mulighed for at gøre noget, gælder det imidlertid, at du skal have betalt med enten et betalingskort eller med eksempelvis Mobile Pay eller Apple Pay. Har du betalt igennem en betalingsservice som eksempelvis PayPal, kan din bank ikke hjælpe dig med at få dine penge tilbage, hvis du bliver snydt, og du skal derimod i stedet have fat i PayPal, hvis uheldet er ude.

 

Det afgørende er, at du har benyttet både dit kortnummer, kortets udløbsdato og kortets kontrolcifre til at gennemføre betalingen. Har du dét, kan din bank hjælpe dig. Da du registrerer alle disse informationer, når du opsætter Mobile Pay eller Apple Pay, anses denne type betalingsmuligheder som værende på lige fod med et betalingskort. Er du i tvivl om, hvorvidt en bestemt betalingsmulighed gælder som betaling med et betalingskort, kan du kontakte din bank for at være på den sikre side.

 

Som regel er det ganske problemfrit at handle på nettet, men man kan altså være uheldig. I et sådant tilfælde skal du naturligvis først og fremmest kontakte den webshop, du har handlet ved. Er der sket en fejl i forhold til det beløb, der er blevet trukket, vil de som oftest blot undskylde og overføre differencen til dig. Er der derimod tale om decideret svindel, og har du klaget til den pågældende webshop, er det, du skal have fat i din bank, som med stor sandsynlighed kan hjælpe dig.

Hvornår trækkes penge på Dankort, Visa og MasterCard?

Vi har allerede været inde på, hvornår e-handelsbutikkerne må trække pengene fra dit kort. Uanset hvilken betalingsmetode du benytter dig af, gælder det, at de nordiske webshops som udgangspunkt først trækker pengene, når dine varer er afsendt, med mindre andet er aftalt.

 

Der kan imidlertid være forskel på, hvornår pengene konkret hæves på din konto, alt efter hvilken bank og hvilken korttype der er tale om. Med langt de fleste korttyper trækkes pengene på din konto samme dag, som du benytter kortet til betaling – altså samme dag, som webshoppen trækker beløbet på din konto. I visse tilfælde gælder det imidlertid, at pengene først trækkes dagen efter eller et par dage efter, du har benyttet dit betalingskort på en webshop.

Det gælder imidlertid også, at perioden kan variere, alt efter om der er tale om en dansk webshop eller en udenlandsk webshop. Lige så vel som der kan være forsinkelse på transaktioner, når du eksempelvis er ude at rejse, kan der nemlig også være forsinkelse på handel ved udenlandske webshops, og dette skal du naturligvis være opmærksom på.

 

Det gælder således, at pengene som udgangspunkt hæves på din konto så hurtigt som muligt, når først webshoppen har trukket det pågældende beløb, men er der forsinkelse grundet eksempelvis deres system, kan der opstå en forsinkelse på betalingen. Med de fleste korttyper vil du kunne se, at beløbet er reserveret, indtil pengene bliver trukket fra din konto, så du fortsat har overblik over dit rådighedsbeløb.

 

Er det sikkert at handle med betalingskort online?

Ja. Det absolut sikreste er faktisk at betale med netop betalingskort online. Som vi var inde på tidligere, gælder det nemlig, at din bank har mulighed for at trække pengene tilbage, hvis du har betalt med et betalingskort eller med eksempelvis Mobile Pay eller Apple Pay, som begge dele er sat op med ens betalingskort.

 

Betaler du via eksempelvis PayPal eller Western Union, kan du ikke være sikker på, at du kan få dine penge tilbage, hvis du skulle være så uheldig at blive snydt på nettet. Det samme gælder, hvis du har overført pengene som en kontooverførsel eller pr. efterkrav. I sådanne tilfælde er der ikke noget at gøre, hvis du eksempelvis aldrig modtager dine varer.

 

Generelt gælder det, at du aldrig bør udlevere dit kortnummer – heller ikke til én, der tilsyneladende prøver at hjælpe dig. Du kan risikere, at dine oplysninger bliver misbrugt, og derfor gælder det om at holde dem for dig selv. Overgiv derfor aldrig dit kortnummer og andre kontooplysninger pr. mail eller over telefonen, da du ikke kan vide dig sikker på, hvad oplysningerne bliver brugt til.

 

Hvad hvis jeg ikke modtager varerne?

Når du handler på nettet, kan der være vidt forskellige leveringstider. Leveringsperioden afhænger eksempelvis af, hvor webshoppen har deres fysiske lager – herhjemme eller i udlandet – og naturligvis afhænger det også af, hvilket fragtfirma webshoppen benytter. På hjemmesiden vil du kunne læse om webshoppens leveringstid.

 

Modtager du ikke din pakke inden for leveringsfristen, skal du starte med at kontakte webshoppen. Har de afsendt pakken, kan det være, du blot skal give det et par dage mere, da der måske er forsinkelse fra fragtfirmaets side. Modtager du fortsat ikke pakken, kan det skyldes, at den er blevet væk i posten, og dette skal webshoppen så at sige hæfte for. Kontakt dem derfor og find frem til en løsning – som regel vil de tilbyde at sende dig et tilsvarende produkt hurtigst muligt, og ellers kan det være, du får dine penge for varen retur.

 

Kan du ikke finde frem til en løsning med forhandleren selv, kan du i nogle tilfælde få hjælp af banken. Det gælder således, at de vil kunne trække dine penge tilbage, hvis du har betalt med betalingskort – det har vi også være inde på ovenfor.

 

Har du betalt på anden vis, kan banken ikke gøre noget, og i sådant et tilfælde er du afhængig af, at webshoppen indvilger i at tilbagebetale dine penge. Det gælder eksempelvis, hvis du har betalt ved at lave en bankoverførsel. Skal du have en bankoverførsel tilbage, er modtageren nødt til at tilbagebetale pengene, og der er altså ikke noget, din bank kan gøre, før du og forhandleren er blevet enige om en løsning.

Som regel er der ingen problemer med at handle online, men i visse tilfælde kan man blive udsat for svindel, og derfor gælder det også om at være opmærksom. Virker webshoppen pålidelig, og betaler du med betalingskort, burde der ikke at være nogen ko på isen. Betaler du derimod på anden vis, hvorefter din vare ikke bliver leveret, kan det være svært at stille noget op. Sager om decideret svindel skal naturligvis politianmeldes, således at andre undgår at ende i samme ærgerlige situation som dig.

 

Kig generelt efter e-mærket, når du handler på nettet, og køb kun produkter på hjemmesider, der virker pålidelige og troværdige. Vær derudover opmærksom på reglerne for told, hvis du handler på udenlandske hjemmesider, således at du ikke kommer i problemer med dette, når dine varer skal ind i Danmark.