Regler og guide: Grav selv fiber ned (spar penge)

Hos flere af fibernetudbyderne kan du arrangere med dem, at du selv står for nedgravningen af fiberkablet fra skel og ind til dit hus.

Vær dog opmærksom på, at er der max 30 meter fra dit hus til tilkoblingsstedet, så er udbyderen af fibernettet faktisk forpligtet til at tilkoble dig for deres regning.

Før vi starter.. Vælg det rigtige abonnement!

Vi sammenligner hver måned fibernetudbyderne. Her kan du se en uddybning af fibernet i Danmark (inkl. dækningskort).

Tip: Se flere kolonner ved at tippe mobilen

*inkl. oprettelse, fragt, gebyrer og evt. rabat måneder

udbydere af bredbånd og fibernet

Tip: Se flere kolonner ved at tippe mobilen

Tjek hvad du kan få på din adresse

Her kan du tjekke om din adresse er dækket af fibernet (dækningskort).

Det er et godt sted at starte, så du ved hvad der allerede findes af udbydere på din vej og i dit område.

Herefter kan du tage fat i gravearbejdet, hvis du får lavet en aftale med en af udbyderne i dit område.

Sådan gør du

Først kontakter du fibernetudbyderen, og laver en aftale med dem om at du vil nedgrave fiberrøret ind til dit hus.

Herefter foretager du en opmåling af afstanden.

NB: Husk at lægge nogle meter til, så du ikke ender med at stå med et fiberør der er for kort.

Nu skal du så have fat i selve fiberrøret, som du afhenter efter aftale med udbyderen, eller du kan bede om at få det tilsendt. Som oftest skal du blot hente det ved din lokale elforsyning, hvor det købes opklippet i hele antal 5 meter længder.

Nu kan du starte gravearbejdet!

Røret skal lægges en halv meter ned i jorden (eller dybere), og du skal markere tydeligt hvor det løber, så hverken du eller andre fremtidige ejere ved et uheld kommer til at grave det over i fremtiden.

grave guide

Hvis røret skal foretage sving skal du sørge for ikke at knække røret. Det skal bøjes forsigtigt i en stor blød kurve med en minimum radius på 30 cm.

Ved hus-enden graver du et hul på min. 1×1 meter og 50 cm dybde, så står teknikeren som regel for at bore hul i muren, og koble kablet ind til boksen, som de opsætter indenfor. Inde i huset skal der være en stikkontakt indenfor 1,5 meter eller gjort klar med en forlængerledning.

Når hele arbejder er overstået er det vigtigt du forsegler røret i begge ender med de propper du fik med. Det forhindrer skidt og jord i at ende i kablet.

Husk advarslingsbåndet

Der medfølger altid et såkaldt “varslingsbånd”, som skal lægges 10 under jorden hele vejen ovenover fiberrøret.

grav_selv01

Foto: Bredbånd Nord.

Det er for at sikre at man graver ind i det først, hvis man på et tidspunkt kommer til at grave i området langs kablerne.

Det er et plastikbånd, hvor der står tydeligt at der ligger fiber nedenunder, ligesom det er vist på fotoet ovenfor. Det får du leveret sammen med fiberrøret.

Regler for placering af fiberrør og boks

Du må ikke komme tættere end 1 meter på gasledninger, og der må ikke være el installationer i husmuren tæt på hvor der skal bores hul, for at føre riberrøret ind i huset.

Hvis røret nødvendigvis må krydse en gasledning skal der være 30 cm mellem de to rør.

Boksen inde i huset skal placeres i et opvarmet og tørt rum. Du kan altså ikke altid føre det ind ved en kælderindgang.

Husk
Husk i øvrigt at boksen altid står og lyser og blinker, og må ikke være helt tildækket, så det er ikke hensigtsmæssigt at have den placeret i et soveværelse, eller et sted hvor små børn har adgang.

Du må gerne føre fiberrøret gennem et eksisterende nedgravet rør, hvis du allerede har nedgravet et rør, som fint kan indeholde et ekstra lille rør.

Dette må du ikke gøre..

NB: Man kan kun selv stå for at nedgrave rør-kernen, hvori selve fibertråden kommer til at løbe, og herefter vil en tekniker komme og blæse fiberen gennem røret.

Man må ikke begive sig ud i at blæse / skyde fiber ind i røret selv, da det kan være farligt.

Hvorfor?

Fibernettet leveres gennem ultratynde lyslederkabler (0,001 mm), som kan være farlige at arbejde med, da de er meget spidse og tynde, samtidig med at de kan være svære at få øje på, da de er gennemsigtige.

De er nærmest usynlige for det blotte øje, med mindre der skydes synligt lys igennem.

Det betyder, at man kan komme rigtig galt afsted, særligt hvis man vælger at kikke ind i lyslederkablet, for at få øje på selve lyslederen. Man skal passe rigtig meget på øjnene, og altid benytte beskyttelsesbriller!

Bemærk der kan være særlige tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre selv at stå for gravearbejdet, og man bliver nødt til at betale internetudbyderen for at gøre det, hvis de i det hele taget tilbyder det.

Det kan fx. være hvis der er nedgravet andre kabler eller rør i området, og det derfor kræver særlig viden at grave udenom disse ting.

Når du er færdig med at grave fiberrøret ned…

Så kontakter du leverandøren, som kommer og tilkobler tingene.

Sørg for at have en detaljeret tegning til teknikeren hvis du ikke er hjemme til at forklare når de kommer. Det er desuden en god ide at have, så du altid kan huske hvor det hele er gravet ned.

De kommer så indenfor nogle uger og puster fiberen gennem røret, hvorefter de opsætter en fiberboks i huset ved det sted du har markeret som indgang til husstanden.

Når det hele er klar kan du med det samme nyde dit nye hurtige fiberbredbånd.