E-simkort – vi siger farvel til det klassiske simkort

Snart er det slut med et plastik simkort, der altid skal sidde i mobilen. Det traditionelle simkort bliver i stedet erstattet med det moderne E-simkort.

Hvad er et E-simkort?

E-simkortet vil fungere som en lille chip i den elektroniske enhed. E-simkortet er ikke blot rettet mod mobiltelefoner og devices til mobilt bredbånd, men fungerer ligeledes til loT-udstyr, hvor konfigurationen af de forskellige enheder sker automatisk. IoT står for ’Internet of Things’ og er betegnelsen for alle de enheder, der har mulighed for at blive koblet op på internettet for at udøve den bedste service.

Ifølge Telenors markedsdirektør er det vigtigt at tage loT-enheder med i betragtningen, når man udvikler på en ny teknologi. Det forventes, at der i løbet af få år vil ske en stigning af loT-forbundne enheder, hvorfor det bør være nemt at koble disse til internettet.

Allerede i 2015 udviste Samsung og Apple stor interesse for at afskaffe det traditionelle simkort og i stedet udvikle telefoner med indbygget E-simkort.

Ifølge telebranchens verdensorganisation er flere teleselskaber dog også klar til at udskifte det traditionelle simkort. Dog holder nogle teleselskaber sig lidt tilbage, da det almindelige simkort stadig har en lang levetid foran sig.

Fordele ved E-simkortet

Udviklingen af E-simkort vil betyde mange fordele; både for de elektroniske enheder, men også for forbrugeren.

Potentialet for fordelene ved denne teknologi er kæmpe stort, men som det gælder med alle andre teknologier kræver det at udbyderne også kan se fornuften i det.

Først og fremmest fjerner det en masse bøvl i forhold til mobilabonnementer. Der vil ikke længere være problemer med, at man har en mikro-sim, som ikke passer til ens mobil, som kun er kompatibel med nano-sim. Man skal ikke vente mange dage med at skifte udbyder (medmindre ens kontrakt fordrer noget andet).

En af de mulige fordele ved denne teknologi kan blive introduktionen af det simkort (abonnement) som ikke begrænses af landegrænser.

Vi ser i forvejen større aftaler i EU om prisen på mobilydelser, og mon ikke af flere selskaber vil gå sammen om aftaler globalt de kommende år?

En hindring i forhold til globale abonnementer er de forskellige måder mobiler transmiterer data på. Forskellen består i at man bruger forskellige bølgelængder og dette vil med største sandsynlighed ikke blive ændret før introduktionen af 5G internet, men E-simkortet vil kunne hjælpe til at nyere telefoner er kompatibel med alle typer data transmittering.

E-simkortet medvirker derfor til, at det bliver lettere at skifte teleselskab. I USA kan det blot tage nogle få minutter, selvom det i mange lande kan tage op til 24 timer.

Mange af mobilproducenterne vil være meget glade for at slippe for simkortet. Introduktionen af nano-sim gør at det ikke er en betydelige omkostning eller pladsproblem der er problemet med simkort. Det er mere i forhold til designvalg, som efterhånden er blevet noget af det mest essentielle ved en smartphone.

Det at der skal være plads til et simkort i smartphonens ramme, bryder ofte med det æstetiske mønster som producenter bruger meget energi på. Simkortet i sin nuværende form besværliggør også processen med at gøre smartphones vandtætte. I det hele taget vil ingen mobilproducenter beklage simkortets død.

Elektronisk generationsskifte på vej!

Med teknologier som e-simkort og 5G internet kan man ind til videre kun gætte sig til, hvornår det bliver en realitet. Der er dog ting som tyder på at begge af disse teknologier kan tænkes at blive introduceret indefor en kort årrække af hinanden.

Vi har tidligere skrevet om fremtidens internet 5G. Udviklingen af denne teknologi er drevet af en øget efterspørgsel for bedre mobilinternet. Efterspørgslen kommer primært fra en bølge af nye teknologier under kategorien internet of things.

Mange af de produkter, der kan kategoriseres som internet of things har brug for mobilt internet. Og dette behov er netop med til at fremskynde processen med e-simkort.

Der er derfor god grund til at tro, at disse teknologier fungerer som katalysatorer for hinanden. Uden direkte at have indflydelse på hinanden vil en indførelse af den ene hjælpe til indførelsen af den anden.

Rækkefølgen bliver med størst sandsynlighed at man først indfører E-simkort, hvilket hjælper til flere IOT (internet of things) enheder, som dermed skærper efterspørgslen på 5G-teknologi.

Hvordan fremtiden nøjagtig kommer til at se ud og rækkefølgen på implementeringen af teknologierne vides ikke med sikkerhed. Hvad vi dog ved er, at det kommer til at blive en udvikling der, hvis ikke på højde med så ikke set større siden indførelsen af internettet.

Kan sikkerheden følge med?

Ifølge teleanalytiker John Strand, der er direktør i Strand Consult, bør man overveje, om sikkerhedens standarder er høje nok til at følge med udviklingen. Han mener dog, at området er spændende, men at sikkerheden muligvis byder på flere problemer og udfordringer.

Den største risiko mod sikkerheden er, hvis telefonen bliver stjålet.

Med et E-simkort kan al trafik hurtigt flyttes eller blive aflyttet. Desuden er der også en betydelig risiko for, at E-simkortet kan blive klonet. Alt dette kan blive en forholdsvis nem realitet, da man blot skal kende telefonnummeret for at gøre brug af interne informationer.

Det hele kan ske helt ubevidst for ejeren selv, så det stadig er denne, der betaler regningen.

John Strand tænker dog også på prisen på det nye E-simkort.

Det traditionelle simkort er forholdsvist billigt at producere, og det er medvirkende til at skabe trafik i de fysiske teleselskabsbutikker. Sidstnævnte vil E-simkortet ikke kunne leve op til, hvorfor det kunne tænkes, at prisen vil stige, så butikkerne opretholder en omsætning på omtrent samme niveau.

En opdatering af elektronikken, men ikke indgangen til en ny tidsalder

Vi (personer der skriver om eller interesserer sig for tech) falder ofte i grøften, hvor der profeteres om hvordan en ny teknologi vil ændre alt! Og realistisk set, så kan vi godt afblæse den elektroniske revolution – den kommer først senere med 5G internettet.

Men hvad kommer e-simkortet så til at betyde?

Efter min mening, så kommer e-simkortet først og fremmest til at betyde en lettere tilgang til det mobile internet. Dette kan betyde en langt større udvikling i internet of things, men mest sandsynligt, så gør det blot en række produkter i stand til at undvære fx en WiFi forbindelse.

E-simkortet er en af flere teknologier der muliggør og hjælper til forbedring af udnyttelsen af 5G internet.

Håbet er, at vi fx kommer til at se globale mobiltelefoniske abonnementer, hvor prisen er den samme uafhængigt af hvilket land du er i. Mulighederne er mange, men det meste af potentialet hviler på nogle mobilinternet udbyderne.

Morten Storgaard

Jeg skriver om Internet, wifi-relaterede emner og gadgets. Jeg er 35 år og (godt) gift på 10. år med en Youtube rejseblogger, så jeg rejser en del. Når jeg ikke nørder, så nyder jeg gerne god mad eller noget tung rock :-)

Lignende artikler