Bredbåndspuljen: Sådan søger man om støtte

Regeringen har indgået en aftale, om at investere i bedre bredbånd til udkantsdanmark. Tiltaget kommer som en del af en større politisk aftale om investering i vækst og udviking i yderområderne. Der er tildelt støttekroner for 2016, 2017 og 2018, og det ser ud til at det fortsætter.

Kort om bredbåndspuljen

Aftalen er lavet som et aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkparti.

Der skal være lige adgang for alle internetudbydere, således at staten ikke indirekte favoriserer private virksomheder, og det betyder, at man i sin ansøgning skal præcisere, hvilket selskab man ønsker skal lægge bredbåndsforbindelsen.

domaene-soegning

Der er afsat følgende beløber:

 • 2016: 80 millioner
 • 2017: 40 millioner
 • 2018: 100 millioner
 • 2019: 100 millioner (ikke fastlagt)

Sådan søges der om støtten

Ifølge Energistyrelsens hjemmeside, er der følgende skridt i ansøgningsprocessen:

 1. Tjek først om der er en internetudbyder, der dækker din adresse.
 2. Få afdækket, hvilke adresser, der indgår i projektet (se nedenfor under “Kortlægning af støtteberettigede adresser”).
 3. Etabler en sammenslutning (hvis der ikke allerede er en lokal forening eller sammenslutning, som kan påtage sig opgaven).
 4. Afklar, om jeres kommune er interesseret i at indgå i projektet.
 5. Annoncér projektet på Energistyrelsens hjemmeside (læs mere her).
 6. Vælg bredbåndsudbyder.
 7. Fastlæg detaljerne i det bredbåndsprojekt, som I vil søge om tilskud til, sammen med jeres bredbåndsudbyder.
 8. Indgiv ansøgning til bredbåndspuljen (se nedenfor under “Indgiv ansøgning”).

Hvem kan ansøge?

Private kan ikke ansøge, det er kun kommuner og lokale sammenslutninger, der kan søge.

Der skal være meget dårlig internetforbindelse i området, og det er defineret som værende max 10 Mbit download (2 Mbit upload), og der må ikke være lagt planer om forbedring af bredbåndsnettet inden for 3 år.

Bemærk at der kun måles på fastnetforbindelser, så hvis du har en hurtigere hjemmenetværk via mobilt bredbånd, så er det stadig muligt at ansøge om del i puljen, så længe fastnetforbindelsen i området ikke overstiger de 10/2 Mbit.

Der skal desuden lægges min. 2000 kr i egeninvestering blandt de husstande, som bliver omfattet af arbejdet.

Kun støtte til fastnet-bredbånd

Det er kun muligt at ansøge om fastnet-forbindelse.

Ofte er der bedre forbindelse på det mobile bredbånd i yderområder, men her kan der ikke søges om støtte. Det kan dog være en fin mulighed at undersøge, da der formodentlig vil gå op til et år, før en eventuel ny forbindelse vil være etableret.